Mindemageriet

Mikkelsdag og Høstfest

29.september

Årets gang er en artikelserie, der sætter fokus på de højtider og traditioner, vi fejrer i Danmark. I dette opslagsværk får du et overblik over højtiderne, og de forskellige elementer, ritualer og symboler de består af. 

Artiklens indhold

Hvornår er det Mikkelsdag

d. 29.september

Historien om Mikkelsdag

Mikkelsdag – er ærkeenglen Mikaels dag. Indtil helligdagsfreformen i 1770, hvor en masse små helligdage blev afskaffet, var Mikkelsdag en helligdag. Sankt Mikael vejer din sjæl for at se, om du skal i himmel eller helvede. Ofte lægger han en finger på vægtskålen – til den gode side – så du kommer til himlen. Da der udbrød krig i himlen, havde djævlen taget form af en drage, som Sankt Mikael stangede og fordrev fra himlen og ned på jorden. Freden i himlen var dermed sikret. Nogle forskere mener, at mikkelsdag blev indført for at udkonkurrere en tidligere førkristen høst- og sejrsfest

Mikkelsdag var da en særlig dag for høsten på landet. I gamle dage – før maskinrevolutionen i landbruget – var alle med til at sørge for at få kornhøsten i hus inden d. 29.september. Den fælles arbejdsindsats blev fejret på Mikkels dag, med en høstfest. Der blev pyntet op og gæsterne blev spist af med god mad.

Mikkelsdag var desuden skæringsdag for at “skifte plads” – altså dagen hvor man som tyende (tjenestepige, kok, staldkarl m.m.) fandt et nyt sted at være i tjeneste. Det har jo passet godt med, at man var med til at få høsten i hus hos sit tjenestested, før man søgte et nyt sted hen. Mikkelsdag har også været dagen, hvor man betalte sin gæld – og det faldt jo meget heldigt sammen med at man havde fået høsten i hus.

Højtidens traditioner og ritualer 

Den helt store tradition knyttet til Mikkelsdag og til høsten, er selvfølgelig Høstfesten!

Symboler

Efterårsneg, roelygter og friske, danske råvarer

Under høsten fik det sidste neg af hver kornsort en særlig opmærksomhed. Ud af dette lavede man en lille strå-figur, og denne figur har heddet forskellige ting alt efter, hvor i Danmark man befandt sig. På Sjælland og Fyn kaldtes det “kællingen”, på Langeland og i Østjylland “den Gamle”, i Vendsyssel “Stodderen” og på Haderslevegnen “Fisneget”. Strå-figuren fik tøj på og blev sat på toppen af det sidste læs, man kørte hjem fra marken. 

Mad

Det overordnede tema for høstfesten er selvfølgelig de fødevarer vi kan hente hjem hen over sommeren og sensommeren, og bearbejdning af disse fødevarer, så de kunne holde hele vinteren. Vi har i dag ikke samme behov for at sulte, henkoge og opbevare mad til vinter.

Der er ikke mange retter der er knyttet særligt sammen med høstfesten, hvor der blot ofte blev serveret ”festlige retter”. Et kig i bogen ”De danske egnsretter” har jeg dog fundet et par kager; Mikmuskage fra Lolland og fynske Kommenskringler

Sange

Intet siger september, som den fine “Sensommervise” (1982), der er et smukt og vemodigt farvel til sommeren og et velkommen til efteåret

“Marken er mejet” (1868) er en festlig sang, der både er sjov at synge og danse til for børn, og også fortæller om høsten. 

“Nu falmer skoven trindt om land” (1884) fortæller om høsten og efteråret på vej mod vinteren, og de historier vi kender fra vinter og juletid. 

Folketraditioner og overtro

Blæste det på denne dag, varslede det gode kornpriser til bønderne. 

Det siges desuden, at den der bandt strå-figueren af det sidste neg, blev forbandet og forfulgt af uheld i kærlighedslivet. 

Fortællinger om højtiden

Moderne traditioner og fortolkninger

d. 29.september er høsten for længst i hus i Danmark og der er i dag ikke længere det samme fællesskab omkring høsten, men der kan stadig være grund til at holde høstfest. I et landbrugsland som Danmark kan det være en kærlig påmindelse om, hvor vigtigt vores landbrug stadig er, og et fint ritual over hele jord til bord processen. Man kan tænke på høstfesterne, som vores danske svar på den amerikanske Thanksgiving.

Kilder

https://www.historie-online.dk/temaer-9/arstidens-skikke-14-14-14/mikkelsdag-28-28/mikkelsdag-var-hoest-helligdag
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/mikkelsdag-den-29.-september-er-h%C3%B8stens-helligdag
https://landbrugsavisen.dk/avis/h%C3%B8stfesten-var-is%C3%A6r-en-tak-til-gud

Christiane

flere artikler

Arkiv for Minder

Santa Lucia

Tidspunkt: d. 13.december Baggrund: Traditioner: Symboler: Mad: Sange: Historier: Folketro: Moderne traditioner og fortolkninger:

Læs mere »

historien

Om Mindemageriet

En traditionsnørd, der drømmer om at blive gift med julemanden, og bruge hver dag på at dvæle ved fortiden…

Drop Shipping

Photography

Photography

Horticulture